2015-06-14 جنسیت و ورزش. ورزش زنان در ایران
آن سوی مکث... با مهناز قزللو
گفت و گو با الهه ایمانیان و پروانه حسینی
 
2015-05-31 زبان جنسیت زدگی و جوک های سکسیستی
آن سوی مکث ..... مهناز قزلو
گفتگو با مرمر مشفقی، مینا خانی، بهار سلطانی
 
2015-05-23 سمینار علیه هموفوبیا در استکهلم
مهناز قزلو فعال حقوق دگرباشان جنسی
 
2015-05-17 هموفوبیا، واهمه و انزجار از دگرباشان جنسی
آن سوی مکث ..... مهناز قزلو
محمد جواد اکبرین دین پژوه ، سپیده دیبا همجنس گرا ، نسرین افضلی کنش گر حقوق بشر، هوداد طلوعی روانشناس، فرید حایری نژاد فیلم ساز، سوده راد...
 
2015-05-16 هموفوبیا، واهمه و انزجار از دگرباشان جنسی
آن سوی مکث ..... مهناز قزلو
گفت‌و‌گو با کنش گران حقوق دگرباشان جنسی
گفتگو با محمدجواد اکبرین دین پژوه
 
2015-05-02 برکناری و اخراج از کار به خاطر صدای زنانه
آن سوی مکث ..... مهناز قزلو
گفتگو با قاسم اکسیری فرد استاد فیزیک دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
 
2015-04-19 آواز رنگین کمان
گفت و گو با نسرین پاک خو مستند ساز
آن سوی مکث ... مهناز قزلّو
 
2015-03-28 کشتن فرخنده دختر ۲۷ ساله به دست متعصبان مذهبی مسلمان
در برابر مسجد شاه دوشمشیره در مرکز کابل
گزارش و گفتگو با کنشگران زن افغان؛صحرا کریمی، عالمه، یزدان پرست، سیلی غفار و سحر صامت
 
2015-03-10 هشت مارس روز جهانی زن گرامی باد!
گفتار: مهناز قزلو، سعید افشار