دنیای سینما - برنامه ای از جواد تسلیمی
لینک به آرشیو قدیمی‌ ‌  
 
2017-07-08 نقد و بررسى آثار سينمائى و فيلم هاى بهرام بيضائى
دنیای سینما با جواد تسلیمی.
از آرشیو پخش شده در ژانویه 2005
 
2017-02-18 و باز هم نگاهی به چند فیلم در حال اکران:
Småstad, Måste gitt, Moonlight
دنیای سینما با جواد تسلیمی
 
2017-02-04 باز هم نگاهی به چند فیلم در حال اکران
Jackie, Hedi, The Handmaiden, LA LA Land
دنیای سینما با جواد تسلیمی
 
2017-01-21 نگاهی به چند فیلم دیگر در حال اکران
ELLE, The girl on the Train, Afer the Storm
دنیای سینما با جواد تسلیمی
 
2017-01-07 نگاهی به سه فیلم؛
Things to come, Manchester by the Sea, Paterson
دنیای سینما با جواد تسلیمی
 
2016-12-10 نگاهی به شش فیلم در حال اکران
(Julieta)، (Toni Erdman)، (Nocturnal Animmals)،(American Honey)،(Arrival)،(I, Daniel Blake)
دنیای سینما با جواد تسلیمی
 
2016-12-03 سینمای فرهادی(2)فیلم گذشته
گذشته هم غنیمت است!
دنیای سینما با جواد تسلیمی
 
2016-11-05 سینمای فرهادی(1) در باره الی
پایان تلخ و تلخی بی پایان
دنیای سینما با جواد تسلیمی
 
2016-10-01 نگاهی به چند فیلم در حال اکران؛
شکنندگی(skörheten) خرچنگ(The Lobster) کاپیتان فوق...
دنیای سینما با جواد تسلیمی