تحليل ،تفسير ، بررسى، نقد! با بهروز فراهانى
لینک به آرشیو قدیمی‌ ‌  
 
2018-03-10 نقد و نظر با بهروز فراهانی:نگاهی از زاویه ای دیگر به اتحادیه اروپا، از درون به...
و نگاهی به روز جهانی زن،جنگ تجاری ترامپ، روابط امریکا و کره شمالی، انتخابات روسیه، انتخابات ایتالیا
 
2018-02-24 نقد و نظر با بهروز فراهانی: سوریه معادله ای چهار مجهولی
تفییر مداوم و سریع آرایش صحنه سیاسی و جنگی
ضرورت پشتیبانی از مقاومت عفرین
 
2018-02-10 نقد و نظر با بهروز فراهانی: استراتژی جدید ایالات متحده امریکا زیر فرمان دونالد...
تولید بمب های هسته ای کوچک در جنگ های مدیریت شده هسته ای
رویاروئی رژیم های اسرائیل و ایران در آتش جنگ سوریه
 
2018-01-27 گردهم آئی الیت سرمایه داران در داووس سوئیس با حضور ترامپ. هماهنگی یا گسیختگی؟
تهاجم ارتش ترکیه به منطقه عفرین کردستان سوریه
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2018-01-13 ده روزی که ایران را لرزاند
یک جمع بندی از خیزش و شورش فرودستان
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2018-01-06 اعتراض سراسری و خیزش محرومان علیه رژیم اسلامی در ایران
بهروز فراهانی
 
2017-12-30 سالی می رود(2017) سالی می آید(2018)
نگاهی به پشت سر، نگاهی به پیش رو
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2017-12-16 نقد و نظر با بهروز فراهانی. سوریه: صفحه شطرنج با چند بازیگر
هشدار نسبت به وضعیت مخاطره آمیز رضا شهابی در زندان
پاسخ به چند پرسش
 
2017-12-02 تحولات در درون کابینه ترامپ. نقد و نظر با بهروز فراهانی
از سیاست کاهش مالیاتی یک درصدی ها تا سیاست نا روشن خارجی و خشن مهاجرتی