تحليل ،تفسير ، بررسى، نقد! با بهروز فراهانى
لینک به آرشیو قدیمی‌ ‌  
 
2017-06-24 خاورمیانه آشفته تر از هر زمان دیگر
شکست نظامی داعش در عراق و رقابت قدرت های منطقه ای
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2017-06-17 آکسیون های پشتیبانی از کارگران ایران
هم زمان با نشست سازمان جهانی کار (ILO) در ژنو گزارش بهروز فراهانی
 
2017-06-11 قطع رابطه عربستان با قطر و سیاست های امریکای ترامپ
نگاهی به رقابت ها و صف بندی های منطقه خاورمیانه
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2017-05-27 سفر ترامپ به عربستان و اسرائیل
سلاح های معامله صدها میلیاردی به سوی کجا نشانه می رود؟
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2017-05-13 نمایش فساد، رانت، دزدی و سواستفاده از قدرت با حفظ خط قرمزها در مناظره ها
نمایش انتخابات ریاست جمهوری در ایران
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2017-04-29 چهار بلوک در انتخابات رئیس جمهوری فرانسه
دور دوم رقابت امانوئل مکرون لیبرال با مارین لوپن راست افراطی
چپ ها چه خواهند کرد؟
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2017-04-16 نگاهی به صف بندی ها در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2017-04-08 سناریوهای جدید جنگ سوریه و تقابل قدرت های بزرگ و منطقه ای
گفت و گو با بهروز فراهانی
 
2017-04-01 چپ رادیکال سده بیست و یکمی در کجا ایستاده است؟
در شرایط برآمد جریان های راست نئوفاشیستی و انتخابات پارلمانی چپ در پراتیک اجتماعی چگونه رفتار می کند.
تقی روزبه- بهروز فراهانی