تحليل ،تفسير ، بررسى، نقد! با بهروز فراهانى
لینک به آرشیو قدیمی‌ ‌  
 
2017-12-16 نقد و نظر با بهروز فراهانی. سوریه: صفحه شطرنج با چند بازیگر
هشدار نسبت به وضعیت مخاطره آمیز رضا شهابی در زندان
پاسخ به چند پرسش
 
2017-12-02 تحولات در درون کابینه ترامپ. نقد و نظر با بهروز فراهانی
از سیاست کاهش مالیاتی یک درصدی ها تا سیاست نا روشن خارجی و خشن مهاجرتی
 
2017-11-18 رویدادها و افدام های محمد بن سلمان در عربستان و سیاست خارجی آن
رقابت و تنش با ایران، استعفای سعد حریری در لبنان
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2017-11-04 صد سالگی انقلاب کبیر اکتبر و رویاروئی امروزه با آن
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2017-10-21 پس از همه پرسی استقلال اقلیم کردستان و کاتولونیا، از کرکوک تا بارسلون
باز هم تاملی بر مفهوم حق تعیین سرنوشت
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2017-10-07 با نگاهی به همه پرسی استقلال اقلیم کردستان و کاتولونیا
تاملی بر حق تعیین سرنوشت ملت ها
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2017-09-23 جایگاه سازمان ملل در نظام سرمایه داری کنونی جهان
نگاهی به سخنرانی دونالد ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2017-09-09 وضعیت رضا شهابی و دیگر زندانیان سیاسی که در اعتصاب غذا به سر می برند
و رابطه آن با اوضاع سیاسی ایران
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2017-08-05 بحران سیاسی در ونزوئلا
نقد و نظر با بهروز فراهانی