تحليل ،تفسير ، بررسى، نقد! با بهروز فراهانى
لینک به آرشیو قدیمی‌ ‌  
 
2019-01-12 درگیری های ترامپ در هیات حاکمه امریکا و سیاست مهاجرتی و دیوارکشی
شکنجه اسماعیل بخشی و سپیده قلیان و بازی نخ نمای حاکمان ستم گر
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2018-12-29 سالی می رود سالی می آید
نگاهی به پشت سر ، نگاهی به پیش رو
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2018-12-15 جنبش جلیقه زردها در فرانسه. جنبش انبوه خلقی علیه نئولیبرالیسم دولت ماکرون
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2018-12-01 درنگی بر جنبش اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز و روند خصوصی سازی ها در...
جنبش جلیقه زردها در فرانسه، نشست گروه 20
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2018-11-17 روابط بین المللی در پرتو جنگ جهانی اول
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2018-11-03 زمینه ها و پیامدهای عروج فاشیسم در برزیل
ویران گری و خشونت و دهشت در پیش!
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2018-10-20 ماجرای قتل جمال خاشقجی نمایان گر دوروئی و گونه ای از چهره کثیف و روابط دولت ها
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2018-10-06 سوریه تغییر و تحول اخیر در منطقه و روابط روسیه، ترکیه، ایران
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2018-09-22 نگاهی به روابط بین المللی. دوران تلاطمات بزرگ
نقد و نظر با بهروز فراهانی