اين و آن سوى آزادى و حق - فرزين ايران فر
لینک به آرشیو قدیمی‌ ‌  
 
2017-08-19 جهانی شدن و مسئله پناهجویان و تبلیغات جدید نژادپرستان
گفت و گو با محمد رفیع محمودیان، جامعه شناس
 
2017-08-19 گزارشی از وضعیت تحصن پناهجویان افغان در مدبوریا پلاتسن استکهلم
در گفت و گو با محمود ،یکی از دست اندرکاران این تحصن
 
2017-08-19 گفت و گوی فرزین ایرانفر با شهروز رشید، نویسنده و منتقد
بازخوانی ادبیات کلاسیک ایران و نظامی گنجوی
در این صدا، در آن سخن، در گستره ادبیات
 
2017-08-19 معرفی خانه فیلم در استکهلم
گفت و گو با فریده ابلاغیان و دلیر از دست اندرکاران انجمن
 
2017-08-19 گپ و گفت صبحگاهی
با حضور سیاوش دانشور، مجید تمجیدی، فرزین ایرانفر
پیرامون مصاحبه فاطمه صادقی با اندیشه پویا در رابطه با شیخ صادق خلخالی، و اعتصاب غذای رضا شهابی و 22 زندانی سیاسی در زندان گوهردشت کرج
 
2017-08-12 گفت و گوی فرزین ایران فر با بردیا حدادی نویسنده
حباب آرزوها و نازنین همزاد من
در این صدا، در آن سخن. در گستره ادبیات
 
2017-07-22 گفت و گوی فرزین ایران فر با شهروز رشید نویسنده و منتقد(2)
ادبیات داستانی و رمان در ایران امروز
در این صدا، در آن سخن. در گستره ادبیات
 
2017-07-16 گفت و گوی فرزین ایران فر با شهروز رشید نویسنده و منتقد
ادبیات داستانی و رمان درایران امروز
در این صدا، در آن سخن. در گستره ادبیات
 
2017-07-08 تفکر انتقادی
گفت و گوی فرزین ایران فر با احمد پوررسول. از آرشیو