اين و آن سوى آزادى و حق - فرزين ايران فر
لینک به آرشیو قدیمی‌ ‌  
 
2018-12-22 اعلام بازگرداندن نظامیان آمریکا از سوریه. دلایل و پیامدها؟
نگاهی به وضعیت روژوا( کردستان سوریه). دیروز امروز فردا
گفتگوی فرزین ایران فر با بهرام رحمانی
 
2018-12-22 ۴ کودک درآتش سوزی مدرسه در زاهدان سوختند
آموزش و پرورش مسئول مستقیم جان باختن این کودکان است
گفتگوی فرزین ایران فر با پیمانه ملازهی نویسنده
 
2018-12-22 خودکشی یک جوان در شهر ایذه بخاطر فقر و گرسنگی
نابسامانی و آسیب های اجتماعی در خوزستان
گفتگوی فرزین ایران فر با پژمان رحیمی
 
2018-12-22 یک اثر یک نویسنده. داستان می دونستی نوشته رعنا سلیمانی
گفتگوی فرزین ایران فر با رعنا سلیمانی
 
2018-12-22 ترانه و موسیقی زیرزمینی.از روزگار و حسرت تا پناهنده و رهایی
گفتگوی فرزین ایران فر با امید طوطیان خواننده
 
2018-12-15 واکاوی امید و ناامیدی در ایران امروز
زمینه ها و دلائل ناامیدی اجتماعی؟ ناامیدی از چه چیزی و از چه کسانی؟
گفتگوی فرزین ابران فر با محمدرفیع محمودیان و سعید افشار
 
2018-12-15 نگاهی به اعلامیه جهانی حقوق بشر
گفت و گو با نیره انصاری، حقوقدان
 
2018-12-15 نقدی بر معرفی کتاب داستان لبخند
ناصر رحیم خانی
 
2018-12-08 گفتگوی فرزین ایران فر با هدایت سلطان زاده
چالش های گفتمان چپ در پیوند با مساله ملی و حقوق ملیت ها در ایران