گفتارهائى از تاریخ - على حصورى
لینک به آرشیو قدیمی‌ ‌  
 
2017-10-30 بازخوانی انقلاب اکتبر روسیه در صدسالگی
با حضور ناصر مهاجر پژوهش گر تاریخ و مهرداد وهابی اقتصاددان
 
2017-08-05 درگذشت عبدالرضا نیک بین (عبدی) از بنیان گذاران سازمان مجاهدین خلق ایران
درنگی بر شکل گیری و فعالیت های اولیه سازمان مجاهدین خلق
گفتگو با ابراهیم آوخ رفیق و هم رزم عبدالرضا نیک بین
 
2017-08-05 روایت محمدعلی جمال زاده نویسنده با صدای او
14 مرداد سال گرد انقلاب مشروطیت. از آرشیو
 
2017-08-04 انقلاب مشروطیت
گفتگو با ناصر رحیم خانی
 
2017-07-08 دهه شصت از 30 خرداد 60 تا تابستان 67
جنایت ها و سرگوب گری های حکومت اسلامی در ایران
گفتگو با ناصر مهاجر پژوهش گر تاریخ. از آرشیو 2007
 
2017-04-22 استوانه کوروش هخامنشی در فتح بابل
روایت های متفاوت و جعلیات گوناگون
هایده ترابی پژوهش گر ایران باستان و زبان اکدی
 
2017-03-21 بهاران خجسته، نوروز پیروز
برنامه 28 اسفند 1395 ، 18 مارس 2017
 
2016-11-05 درنگی بر گردهمائی در پاسارگاد بر سر آرامگاه کوروش
و کتیبه مشهور کوروش هخامنشی
 
2016-01-23 پرتره: در بزرگداشت باقر مومنی پژوهش گر و فعال سیاسی چپ
در گفتگو با ناصر مهاجر پژوهش گر تاریخ
معرفی کتاب باقر مومنی خدا محمد ابلیس از حمید جهانبخش
گفتگو با باقر مومنی: من یک میلیتانت چپ هستم