گفتار ، گفتگو ، گزارش - سعید افشار
   
 
2017-06-25 اقتصاد ایران و ویژه گی های آن. گفتار فریدا آفاری پژوهش گر مارکسیست
اقتصاد ایران نوعی از سرمایه داری دولتی است
سمینار رادیوئی اقتصاد ایران(6)
 
2017-06-24 وضعیت سیاسی در ایران پس از نمایش انتخابات
تشدید اختلافات جناح های رقیب در قدرت و بر سر قدرت
ضرورت بیرون آمدن از چرخه دوگانه های کاذب
گفتگو با تقی روزبه تحلیل گر سیاسی
 
2017-06-24 جنگ دولت بی تفنگ با دولت با تفنگ در بالای هرم رژیم
کیش خامنه ای به روحانی و هشدار بنی صدرریزه یعنی چه؟
گفتگو با ابوالحسن بنی صدر
 
2017-06-24 بازنشستگی دوره ای اجباری در زندگی. چه تغییراتی در آدمی پدید می آید؟
از نوستالژی و حسرت ها و آرزوها تا تلاش ها و شتاب ها
میزگرد با تازه بازنشستگان با حضور فریده ابلاغیان، کوکب پرستار، فرزین ایران فر
 
2017-06-24 نظام بازنشستگی در سوئد
گفتگو با حسن همتی کارشناس بیمه
 
2017-06-24 پاسخ به انتقاد یک شنونده
ربیع نیکو
 
2017-06-24 از موشک پرانی سپاه و کیش آتش به اختیاران به سوی روحانی تا نگاهی به مدیریت توحش
گپ و گفت بامدادی. درنگی بر چند رویداد و موضوع
ربیع نیکو، سعید افشار
 
2017-06-20 جستجوی عشق. دیتینگ و قرار و مدارهای آشنائی
نگاهی به رمان در جستجوی عشق نوشته کارین یلم ستروم
گفتگوی جمال خرم و فریده ابلاغیان
 
2017-06-17 اقتصاد ایران و ویژه گی های آن. بخش دوم گفتار سیروس بینا اقتصاددان
سمینار رادیوئی اقتصاد ایران(5)