گفتگوهای کارگری - بهروز خباز
لینک به آرشیو قدیمی‌ ‌  
 
2017-06-17 مفهوم استقلال تشکل های کارگری
بحث و مناظره سعید سهرابی و رحمان حسین زاده
 
2017-05-28 سه هفته پس از کشته شدن معدن چیان در معدن زغال سنگ یورت آزادشهر
از خانواده های کارگران قربانی خبر می گیریم
گزارش و گفت و گو سعید افشار، بهروز خباز
 
2017-05-13 فاجعه انفجار معدن یورت آزادشهر
در نبود تشکل های مستقل کارگری، معادن و کارگاه ها کشتارگاهی برای کارگران است.
گفت و گوی بهروز خباز با ناصر آغاجری
 
2017-05-13 شب همبستگی با کارگران معدن یورت آزادشهر در استکهلم
جمعه 19 مه، ساعت 18 الی 21 در...
تظاهرات علیه نمایش انتخابات حکومت اسلامی در استکهلم
جمعه 19 مه ساعت 13 جلوی سفارت جمهوری اسلامی
گفتگو با بهرام رحمانی و مهرنوش شفیغی
 
2017-05-06 معدن درد! معدن رنج! (انفجار در معدن زغال سنگ یورت آزادشهر، مرگ معدن چیان)
دولت و کارفرمایان مسبب و مسئول این فاجعه هستند
گزارش و گفتگو با بهروز خباز
 
2017-04-29 برنامه ویژه بمناسبت اول مه ، 11 اردیبهشت روز جهانی کارگر
سنت روز یکم مه، معنای روز جهانی کارگر
نگاهی به بیانیه ها و قطع نامه های امسال در ایران
 
2017-04-29 انتخابات و کارگران، قانون گرایی، برگزاری اول ماه مه
گفت و گوی بهروز خباز با محمود صالحی
 
2017-04-29 پیش از تولد هم کارگر بودم! می ترسم بعد از مرگ هم کارگر باشم!
گفتگو با سابیر هاکا و شعرخوانی او
 
2017-04-29 گزارشی از کوشش ها و اقدام های فعالان کارگری در ایران
در آستانه روز جهانی کارگر
گفتگو با آیت نیافر