گفتگوهای کارگری - بهروز خباز
لینک به آرشیو قدیمی‌ ‌  
 
2017-10-14 ضرورت به هم پیوستن کمپین های کارگری برای آزادی زندانیان سیاسی
گفت و گوی بهروز خباز با سیامک مؤیدزاده از فعالین نهادهای همبستگی با جنبش کارگری
 
2017-10-07 محمد جراحی قربانی پروژه قتل زندانیان سیاسی توسط جمهوری اسلامی
قتل ها و مرگ های خاموش زندانیان سیاسی
گفت و گو های کارگری با بهروز خباز
 
2017-09-30 دستگیری کودکان کار در ایران
مبارزات کارگران هپکو و آذراب پاسخ به نظرات شنوندگان
گفت و گوهای کارگری، بهروز خباز
 
2017-09-23 وضعیت مخاطره آمیز رضا شهابی کارگر زندانی در اعتصاب غذا
گفتگو با ربابه رضائی و آیت نیافر
 
2017-09-23 سرکوب کارگران معترض هپکو و آذرآب توسط نیروهای انتظامی رژیم اسلامی
گفتگو با علی رسولی و مرتضی افشاری
گفت و گو های کارگری با بهروز خباز
 
2017-09-16 پیگیری اعتصاب غذای شماری از زندانیان سیاسی و پایان اعتصاب عذای شماری دیگر
و وضعیت رضا شهابی و سهیل عربی، شب همبستگی در استکهلم 30 سپتامبر
گفتگو با بهروز خباز
 
2017-09-09 تظاهرات سراسری مردم در کردستان ایران
در محکومیت کشتار کولبران و تشکیل کمپین های مختلف در کردستان
گفت و گوی بهروز خباز با امید پویا از دست اندرکاران کمپین دفاع از کولبران کردستان
 
2017-09-09 فراخوان ربابه رضایی خطاب به رانندگان شرکت واحد؛همراه و یاری رسان من و صدا رضا...
گزارشی از تجمع اعتراضی کارگران شرکت واحد، فعالین کارگری و دانشجویی برای آزادی رضا شهابی در مقابل مجلس
 
2017-09-09 تظاهرات در لندن با فراخوان کمپین پشتیبانی از مبارزات فعالین کارگری و زندانیان...
گزارشی از حمید جهانبخش