2018-01-11 ترانه های کودکان
ملیحه مینوخرد ، امیر برغشی
 
2017-09-02 وضعیت کارگران زندانی و زندانیان سیاسی در ایران،
و ضرورت فراخوان تظاهرات در دفاع از مبارزات کارگری در استکهلم
گفت و گو با سیاوش دانشور و شورش مولانی
 
2017-04-08 امکانات و برنامه روزانه پناهجویان افغان در سوئد
گفت و گو با نسیبه، مددکار اجتماعی ساکن سوئد
 
2016-06-25 گپ و گفت بامدادی
کتاب ماهی سیاه کوچولو و فروش نوزادان در ایران
گفت و گو با سوسن بهار
 
2016-06-18 گزارشی از تلاش ها در رابطه با جعفر عظیم زاده
بررسی مقوله اعتصاب غذا و کار کودکان
گفت و گوی بهروز خباز با سیاوش دانشور و یک فعال اجتماعی برای لغو کار کودک
 
2016-06-04 جشن پایان تحصیلی دانش آموزان دبیرستان در سوئد
گفت و گوی فرزین ایرانفر با نسرین اسفندیاری، محسن نیکومنش و آناهیتا گلخوار
 
2016-04-23 تراژدی قتل ستایش دختر شش ساله افعان در ورامین
آن سوی مکث ..... مهناز قزلو
درگفتگو با محمد غزنویان، منیژه رمیزی و سوسن بهار
 
2016-04-23 کودکان و نوجوانان پناه جوی تنها در سوئد
رویاها، ماجراها، تراماها، خاطره ها، آسیب ها و مشکل ها
گفتگو با سودابه اردوان مددکار اجتماعی