2017-12-09 گفتگوی فرزین ایران فر با علی نگهبان پژوهش گر، نویسنده و منتقد ادبی(2)
چیستی رمان، رمان فارسی، رمان و مدرنیته، فردگرائی و فردیت
در این صدا و در آن سخن، در گستره ادبیات
 
2017-12-09 جوان مرگی مجتبی عبداله نژاد نویسنده و مترجم توانا
معرفی کتاب گفتگو با مسعود سعد سلمان
 
2017-12-02 گفتگوی فرزین ایران فر با علی نگهبان پژوهش گر، نویسنده و منتقد ادبی
چیستی رمان، رمان فارسی، رمان و فردیت انسان و مدرنیته
در این صدا و در آن سخن
 
2017-11-25 حمیلا نیسگیلی: مبارزه با خشونت علیه زنان و دختران
لاله حسین پور: آرزوهای زنانه
ژیلا مساعد : دو شعر- زن- و –مرد
 
2017-11-25 شعرهائی از و با صدای ژیلا مساعد
به زن، مرد و ...
 
2017-11-18 کنسرت گروه موسیقی آوا در استکهلم. موسیقی نواحی و اقوام
گفتگو با محمد خالدیان
 
2017-11-11 قصه های فهمیه فرسائی تصویر گر مشکل ها،ناهمواری ها و هویت یابی مهاجران در اروپا
پژوهش درباره آثار ادبی نسل دوم مهاجران ایرانی تبار
گفتگو با فهیمه فرسائی نویسنده و منتقد ادبی
 
2017-11-11 سیزدهمین جشن واره بین المللی سینمای تبعید در یوتبوری سوئد
دنیا خانه من است. هم نگاهی و هم صدائی انسان معاصر
گفتگو با حسین مهینی دبیر جشنواره