2018-03-10 وضعیت زنان مهاجر در بازار کار سوئد
در گذر اندیشه با جواد تسلیمی
 
2018-03-10 نقد و نظر با بهروز فراهانی:نگاهی از زاویه ای دیگر به اتحادیه اروپا، از درون به...
و نگاهی به روز جهانی زن،جنگ تجاری ترامپ، روابط امریکا و کره شمالی، انتخابات روسیه، انتخابات ایتالیا
 
2018-02-11 سازمان دهی اعتراضات پشتیبانی از مبارزات مردم ایران در خارج کشور
بحث و گفتگوی جواد تسلیمی با شماری از کنش گران و فعالان سیاسی در استکهلم
 
2018-02-02 سازمان دهی اعتراضات پشتیبانی از مبارزات مردم ایران در خارج کشور
بحث و گفتگوی جواد تسلیمی با شماری از کنش گران و فعالان سیاسی در استکهلم
 
2018-01-26 معرفی چهارمین شماره نشریه آوای تبعید. بر گستره ادبیات و فرهنگ.سردبیر اسد سیف
با مجموعه ای از شعر، داستان، طنز، نقد و بررسی تئاتر، مصاحبه
تاریخ و اسلام شناسی، معرفی کتاب و یاد یاران
 
2018-01-06 اعتراض سراسری و خیزش محرومان علیه رژیم اسلامی در ایران
گزارش باقر ابراهیم زاده از تظاهرات هانوفر و اعتراض به حضور شاهرودی
 
2017-12-23 درنگی بر زندگی مهاجران ایرانی نسل اول در اروپا
مهاجرت فصلی نو در زندگی، چگونگی مواجهه با جامعه جدید
بحث و گفتگو با اصغر اسلامی(آلمان) پروانه سلطانی(انگلستان) محبوبه انگلوند(سوئد)
 
2017-12-16 نگاهی از اعماق به زندگی و سیاست. سایه روشن هائی از خاطره ها
گفتگو با هوشنگ گلاب دژ مبارز سیاسی
کتاب خاطرات انتشارات ارزان