2018-12-08 گردهم آئی جهانی زیست محیطی و اقلیمی در کاتوویچ لهستان
انسان 60 درصد گونه ها و جمعیت حیوانی و گیاهی را نابود کرده است
گزارش
 
2018-10-27 دفاع از زمین یعنی تغییر دنیا
با آشغال جمع کردن از ساحل محیط زیست نجات نمی بابد
 
2018-10-13 بهداشت روان
گفت و گوی فرزین ایرانفر با رضا کاظم زاده، روانشناس
 
2018-09-22 کرونوس سایت علمی به زبان فارسی
تازه ترین ابتکارها و خبرهای گزینشی دنیای دانش
گفتگو با بیژن صباغ
 
2018-09-22 بازگشاپی مدرسه ها ونظام تبعیض آموزشی
فرزین ایران فر، سعید افشار
 
2018-09-01 حقایق پیرامون جان باختن 4 کنش گر محیط زیست در آتش سوزی جنگل های مریوان
شریف باجور، امید حسین زاده از انجمن سبز چیا و دو جنگل بان رحمت حکیمی نیا و محمد پژوهی
گفتگو با عمار گلی روزنامه نگار
 
2018-07-07 مبارزات مردمی در اعتراض به ویرانی زیست بوم خوزستان و آلودگی آب
بی عرضگی درماندگی و چپاول رژیم ضد مردمی اسلامی حاکم بر ایران علی دماوندی
 
2018-06-08 روز جهانی محیط زیست و نابودی زیست بوم ایران و ....
گپ و گفت بامدادی. بهروز خباز، سعید افشار