2017-06-10 دادخواست خانواده های جان باختگان دهه شصت و اعلام جرم علیه رژیم جمهوری اسلامی
درنگی بر سخنان خامنه ای درباره رویدادهای دهه شصت
گفتگو با منیره برادران کنش گر و پژوهش گر حقوق بشر
 
2017-06-10 جنایات دهه شصت ! به راستی مراقب باشید جای دژخیمان با جان باختگان عوض نشود
چرا خامنه ای ولی فقیه رژیم اکنون رویدادهای دهه شصت را مطرح کرده است؟
گفتگو با شهین چیت ساز زندانی سیاسی پیشین
 
2017-06-10 جنایت های حکومت اسلامی در دهه شصت ،نعل وارونه خامنه ای
صدای مردگان دهه شصت و اعدامیان تابستان 67 چه می گوید؟
چگونه می توان با تحریف و تاریخ سازی حکومتی مقابله کرد؟
گفتگو با مهدی اصلانی زندانی سیاسی پیشین و تحلیل گر
 
2017-05-20 هموفوبیا، هم جنس گرا و ترانس هراسی و تبعیض علیه هم جنس گرایان
پیش داوری ها و تعصبات نسبت به دگرباشان و چگونگی مقابله با آن
به عشق احترام بگذارید! گفتگوی فرزین ایران فر با مهناز قزلو
 
2016-12-31 یاد علی رضا شکوهی در سال گرد اعدام او
از ستایش جان باختگان راه آزادی و برابری
تا مستند سازی مقاومت ها در زندان های رژیم اسلامی
گفتگو با ابراهیم آوخ
 
2016-12-10 تقلیل گرائی در مفهوم حقوق بشر و برساختن مفهوم جامع حقوق بشر
10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر
گفتگو با سهیلا یزدان پناه
 
2016-12-10 در ابجدیت عشق، یاد حسین ریاحی مبارز سیاسی
از بر دار کردن حسنک وزیر تا اعدام حسین ریاحی معلم ادبیات
ناصر رحیم خانی، روشنک
 
2016-12-10 جنبش ملی-دمکراتیک 21 آذر و دولت مستعجل خودمختار آذربایجان ایران
فراز و فرود آن و درس هائی برای امروز
گفتگو با محمد آزادگر از جنبش فدرال دمکراتیک آذربایجان ایران