Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /storage/content/57/120757/radiohambastegi.se/public_html/main-category.php on line 115
   
 
2022-06-11 گردهم آئی روبروی سازمان جهانی کار در ژنو در همبستگی و پشتیبانی از مبارزه کارگران...
نقدونظر با بهروز فراهانی
 
2022-06-11 گپ بامدادی. حمید جهان بخش، سعید افشار
اعتراض های بازنشستگان، همایش آتی معلمان، بازجویی شدید از دستگیرشدگان اخیر دستبرد به صندوق امانات بانک ملی، تصادف مرگبار قطار مشهد یزد، افزایش حوادث اجتماعی در...
 
2022-05-28 همبستگی و پشتیبانی نهادهای کارگری جهانی از حق اعتراض و مبارزه در ایران.
گردهم آئی مقابل سازمان جهانی کار در ژنو سوئیس جمعه 10 ژوئن ساعت 11
نقدونظر با بهروز فراهانی
 
2022-05-21 پرونده سازی و پاپوش دوختن رژیم برای کنش گران مدنی برای به محاق بردن جنبش های...
کنفرانس پلاتفرم کارگری در سوئد در حمایت از مبارزه معلمان ایران
گفتگو با ستار رحمانی و سعید تقوی
 
2022-05-07 مشکل ها و گره گاه ها در جنبش كارگري ايران
گفتگوی فرزین ایران فر با میثم آل مهدی و بهرنگ زندی
 
2022-05-07 گره گاها و راه کارهای جنبش کارگری ایران
نمایندگی سیاسی طبقه کارگر در ایران
نقدونظر با بهروز فراهانی
 
2021-12-18 گفتگوی مهرآفاق مقیمی با رسول بداقی عضو شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان
ساختار آموزش و پرورش در ایران امروز کالا سازی و طبقاتی کردن آموزش،نابودی آموزش رایگان،خواست هاوگردهم آئی های اعتراضی معلمان (آرشیو)
 
2021-12-11 گردهم آئی ها و اعتصاب آموزگاران در دهها شهر ایران
گزارش