2017-06-17 مفهوم استقلال تشکل های کارگری
بحث و مناظره سعید سهرابی و رحمان حسین زاده
 
2017-06-16 گزارشی از حضور نمایندگان LO در اجلاس سازمان جهانی کار
گفتگو با سعید تقوی
 
2017-06-10 نشست سالانه سازمان جهانی کار (ILO) در ژنو
فراخوان سندیکاهای کارگری فرانسه و برگزاری آکسیون های پشتیبانی از کارگران ایران
گفتگو با خسرو آهنگر فعال سیاسی چپ
 
2017-06-03 معدن زغال سنگ یورت، قتل گاه کارگران!
ملاحظاتی بر حوادث کارگری در معادن ایران، حوادث کارگری یا قتل عمد؟
گفتگو با نادر شکیبا فعال کارگری
 
2017-05-28 سه هفته پس از کشته شدن معدن چیان در معدن زغال سنگ یورت آزادشهر
از خانواده های کارگران قربانی خبر می گیریم
گزارش و گفت و گو سعید افشار، بهروز خباز
 
2017-05-13 فاجعه انفجار معدن یورت آزادشهر
در نبود تشکل های مستقل کارگری، معادن و کارگاه ها کشتارگاهی برای کارگران است.
گفت و گوی بهروز خباز با ناصر آغاجری
 
2017-05-13 شب همبستگی با کارگران معدن یورت آزادشهر در استکهلم
جمعه 19 مه، ساعت 18 الی 21 در...
تظاهرات علیه نمایش انتخابات حکومت اسلامی در استکهلم
جمعه 19 مه ساعت 13 جلوی سفارت جمهوری اسلامی
گفتگو با بهرام رحمانی و مهرنوش شفیغی
 
2017-05-06 معدن درد! معدن رنج! (انفجار در معدن زغال سنگ یورت آزادشهر، مرگ معدن چیان)
دولت و کارفرمایان مسبب و مسئول این فاجعه هستند
گزارش و گفتگو با بهروز خباز