2017-11-25 مانیفست کمونیست ، مانیفست حزب کمونیست
ترجمه دیگری به فارسی از اثر مشترک کارل مارکس و فردریک انگلس
گفتگو با شهاب برهان
 
2017-11-04 رفورماسیون دینی و پروتستانیسم
رفورماسیون در مسیحیت،چشم انداز اصلاحات در اسلام و به چالش گرفتن قدرت روحانیون
میزگردباحضور محمدرفیع محمودیان،حسن اشکوری،جلال ایجادی
 
2017-10-30 بازخوانی انقلاب اکتبر روسیه در صدسالگی
با حضور ناصر مهاجر پژوهش گر تاریخ و مهرداد وهابی اقتصاددان
 
2017-10-14 افلاطون بنیان گذار کمونیسم؟
آلن بدیو فیلسوف رادیکال از افلاطون عزیزش می گوید که در شهر آرمانی، کمونیسم را می بیند
 
2017-08-04 انقلاب مشروطیت
گفتگو با ناصر رحیم خانی
 
2017-07-08 امیر حسن پور نگاهی به زندگی و اندیشه های او
گفتگوی آرش کمانگر با شهرزاد مجاب همسر دکتر امیر حسن پور
مبارز کمونیست و استاد داشگاه در تورنتوی کانادا که 24 ژوئن بر اثر سرطان درگذشت
 
2017-07-08 تفکر انتقادی
گفت و گوی فرزین ایران فر با احمد پوررسول. از آرشیو
 
2017-06-03 سمبل های ملی، ملی گرائی و ناسیونالیسم
گفتگو با فرهاد بشارت