2019-01-12 نامه اسماعیل بخشی و کارکرد شکنجه در حکومت اسلامی
گفتگو با مرجان افتخاری زندانی سیاسی دهه شصت
 
2019-01-12 نامه اسماعیل بخشی و شکنجه در حکومت اسلامی
گفتگو با مهرنوش شفیعی زندانی سیاسی دهه شصت
 
2018-12-22 مرور هفتگی خبرهای مبارزه و مقاومت مردمی در ایران
سولماز اسکندری
 
2018-12-15 مرور هفتگی خبرهای مبارزه و مقاومت مردمی در ایران. سولماز اسکندری
ادامه اعتراض کارگران هفت تپه و فولاد. دستگیری کنش گران کارگری،سیاسی و مدنی. زندانیان سیاسی و ....
 
2018-12-08 اهمیت و مواجهه با گزارش تازه عفو بین الملل: اسرار به خون آعشته
جمهوری اسلامی با پنهان کردن کشتار سال 1367 به جنایت علیه بشریت ادامه می دهد
گفتگو با فریبا ثابت و مهدی اصلانی
 
2018-11-17 خبرهای ضد و نقیض درباره اعدام های دست جمعی در اهواز.چه کسی باید پاسخ گو باشد؟
عرب ستیزی در خوزستان جزئی از رویکرد مشترک سیاست رژیم و ناسیونالیسم آریاپی
گفتگو با پژمان رحیمی فعال سیاسی چپ
 
2018-10-27 گفت و گوی بهروز خباز با رسول بداقی، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان
شروع فعالیت ها در کانون صنفی معلمان، دوران زندان و ارزیابی از اعتصاب 22 و 23 مهر
 
2018-10-27 مرور هفتگی خبرهای مبارزه و مقاومت مردمی در ایران
سولماز اسکندری