2017-06-10 دادخواست خانواده های جان باختگان دهه شصت و اعلام جرم علیه رژیم جمهوری اسلامی
درنگی بر سخنان خامنه ای درباره رویدادهای دهه شصت
گفتگو با منیره برادران کنش گر و پژوهش گر حقوق بشر
 
2017-06-10 جنایات دهه شصت ! به راستی مراقب باشید جای دژخیمان با جان باختگان عوض نشود
چرا خامنه ای ولی فقیه رژیم اکنون رویدادهای دهه شصت را مطرح کرده است؟
گفتگو با شهین چیت ساز زندانی سیاسی پیشین
 
2017-06-10 جنایت های حکومت اسلامی در دهه شصت ،نعل وارونه خامنه ای
صدای مردگان دهه شصت و اعدامیان تابستان 67 چه می گوید؟
چگونه می توان با تحریف و تاریخ سازی حکومتی مقابله کرد؟
گفتگو با مهدی اصلانی زندانی سیاسی پیشین و تحلیل گر
 
2017-04-22 اعتصاب غذا ی حدود ۱۵۰۰ فلسطینی زندانی در زندان‌های اسرائیل
مروان برقوتی: فقط پایان اشغال پایان بی عدالتی و نشانه زایش صلح خواهد بود
گفتگو با بهروز عارفی تحلیل گر و مترجم
 
2017-03-25 نوروز و زندانیان سیاسی در بند
گزارش
 
2016-12-31 یاد علی رضا شکوهی در سال گرد اعدام او
از ستایش جان باختگان راه آزادی و برابری
تا مستند سازی مقاومت ها در زندان های رژیم اسلامی
گفتگو با ابراهیم آوخ
 
2016-12-31 ادامه اعتصاب غذای زندانیان سیاسی
گزارش
 
2016-12-28 بزرگداشت صفر قهرمانی با سابقه ترین زندانی سیاسی
انسانی که گفت نه!نماد مقاومت (از آرشیو)
بهروز حقی،هدایت سلطان زاده،محرم ایازی،محمدرضا شالگونی،محمدعلی فرزانه،علی اشرف درویشیان