2017-12-16 پیرامون تاریخچه مبارزات کارگران نیشکر هفت تپه، با نگاهی به اعتصابات اخیر
گفت و گوی بهروز خباز با اصلان جوادزاده از سازمان فدائیان اقلیت
 
2017-11-25 کارزار جهانی metoo# ، علیه آزار و تعرض جنسی
گفتگو با توکتم جهان گیری عضو حزب ابتکار فمینیستی سوئد
 
2017-10-30 مردگان را روزی ویژه بود ...
یاد آر. ز شمع مرده یاد آر
 
2017-09-23 وضعیت مخاطره آمیز رضا شهابی کارگر زندانی در اعتصاب غذا
گفتگو با ربابه رضائی و آیت نیافر
 
2017-09-23 سرکوب کارگران معترض هپکو و آذرآب توسط نیروهای انتظامی رژیم اسلامی
گفتگو با علی رسولی و مرتضی افشاری
گفت و گو های کارگری با بهروز خباز
 
2017-09-11 تلاش هواداران محمد علی طاهری برای توقف حکم اعدام او
گفت و گو با مهیار صراف از اعضای عرفان حلقه در سوئد
 
2017-09-07 گپ و گفت بامدادی؛
درنگی بر چند خبر و رویداد
با حضور فرزین ایرانفر، نیلوفر غلامی و سعید افشار
 
2017-09-02 شنوندگان
اطلاعیه های احزاب و سازمان ها در رابطه فراخوان تظاهرات در دفاع از مبارزات کارگری در ایران