2020-03-28 کرونا را شکست دادم. مهرنوش معظمی
درد و تب و سرفه و نفس تنگی، تنهائی و تاریکی، روزهای بسیار سختی بود
 
2020-03-28 پیام ناصر رحمانی نژاد بازیگر و کارگردان به مناسبت روز جهانی تئاتر
تئاتر بمثابه یک معبد. پیام شاهد ندیم – پاکستان
خوانده شده توسط شیرین میرزانژاد دبیر تحریریه گروه تئاتر اگزیت ایران
 
2020-03-28 واگیری کرونا در زندان
بابک صفری زندانی سیاسی
 
2020-03-28 کودکان کار در ایران
در شرایط اعلام قرنطینه همه گیری کرونا
 
2020-03-21 نگرانی و ترس از ویروس کرونا و تاثیر آن بر زندگی روزمره و رفتارهای انسان ها
اضطراب چه ارتباطی با ایمنی دفاعی بدن دارد؟
گفتگو با وحید روان دوست، روان شناس
 
2020-03-21 نوروز مبارک در این ایام نامبارک!
هم زمانی کرونا و نوروز. مبارزه مرگ و زندگی. احساس دوگانه شادی و اندوه
فرزین ایران فر، ربیع نیکو، سعید افشار
 
2020-03-21 درست و نادرست کرونا
چطور پیشگیری کنیم
 
2020-03-21 سهیل عربی زندانی سیاسی از کرونا و نوروز در زندان می گوید
زندانیان سیاسی را دریابیم