2020-05-30 معلمان معترض در زندان. گفتگوی علی دماوندی با رسول بداقی
خواسته های معلمان ایران، وضعیت مدرسه ها، کالایی شدن آموزش
 
2020-05-30 جععبه سیاه برادران جانباخته جهان آرا. تاریخ سازی و سندسازی حکومت اسلامی
گفتگوی ربیع نیکو با ایرج مصداقی
 
2020-05-30 نگاه علمی به پدیده ها و رویدادها. پیش فرض ها و رویکردها
گپ و گفت بامدادی. جواد آزادی، سعید افشار
 
2020-05-30 خبرهای بد
نمایه برنامه
 
2020-05-23 از اعتراضات کارگری تا گزارش جان باختگان خیزش آبان عفو بین الملل
از بحران کرونا تا بحران سیاسی اقتصادی. از فروپاشی اقتصادی تا بسوی نابودی
مجله خبری هفته. از میان خبرهای ایران
 
2020-05-23 تماس های تلفنی شنوندگان 20200523 گفتنی ها کم نیست!
استراتزی سوئد در مقابله با ویروس کرونا و ....
 
2020-05-16 در ستایش بطالت. احسان عبدی
نگاهی دیگرگونه به بحران کرونا
 
2020-05-16 بگیر و ببند فعالان سیاسی و اجتماعی، اعتراض کارگران معادن ذغال سنگ کرمان و ....
از تلفات آتش خودی تا گرانی کمرشکن کالاها و خدمات
پوشه خبرهای هفته