2019-08-17 بیدادگاه بازداشتی های هفت تپه واکنشی به رشد رادیکالیسم کارگری
گفتگوی بهروز خباز با مهدی توپچی و هژیر پلاسچی
گفتگوهای کارگری
 
2019-08-17 فراخوان تظاهرات نیروهای آزادیخواه چپ و کمونیست
ظریف وزیر خارجه حکومت قتل وکشتار باید محاکمه شود
رضا پورکریمی از شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران ـ استکهلم
 
2019-08-17 گزارش: تشدید بگیر و ببند فعالان سیاسی و مدنی.
80 سال حبس برای 14 دانشجوی دانشگاه تهران
دستگیری امضا کنندگان نامه درخواست استعفای خامنه ای و....
 
2019-08-17 مرور هفتگی از میان خبرهای مقاومت و مبارزه مردمی در ایران
سولماز اسکندری
 
2019-08-10 محاکمه نان کار آزادی. خظ قرمز برای اسماعیل بخشی!
گزارش از محاکمه بازداشت شدگان هفت تپه و و دستگیرشدگان روز جهانی کارگر
گفت و گو با بهروز خباز
 
2019-08-10 می خوانیم: نامه منیژه عربشاهی زندانی ساسی از زندان قرچک
ترسی که فرو ریخته می شود
 
2019-08-10 گردهمائی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت. یوتبوری- سوئد.13-15 سپتامبر
نبرد امروز برای نجات فردا! چهار دهه سرکوب، مبارزه و خیزش دی ماه
گفتگو با سودابه اردوان
 
2019-08-10 مرور هفتگی از میان خبرهای مقاومت و مبارزه مردمی در ایران
20190810 سولماز اسکندری