2017-10-14 برجام در سیاست و استراتژی دونالد ترامپ. فرجام برجام؟
تحریم‌های تازه، تهدیدهای تازه؛ رئیس جمهور آمریکا دنبال چیست؟
گفتگو با مهران مصطفوی پروفسور فیزیک، فعال و تحلیل گر سیاسی
 
2017-10-14 سخنان ترامپ از برجام تا جعل نام خلیج فارس
تماس های تلفنی شنوندگان
 
2017-10-14 توافق حماس و فتح در فلسطین.زمینه و چشم انداز؟
معنای عملی این توافق چیست؟
گفتگو با بهروز عارفی کارشناس خاورمیانه و فلسطین
 
2017-10-14 بعد از همه پرسی استقلال کردستان عراق، تنش میان بغداد و اربیل
اعزام نیرو به کرکوک. آیا صدای طبل جنگ می آید؟
گفتگو با احمد اسکندری کارشناس مسائل کردستان
 
2017-10-14 فرجام برجام؟ اعتقاد و انسان، مبارزه علیه اعدام، چه گوارا نماد مبارزه و ...
گپ و گفت بامدادی، درنگی بر چند رویداد و موضوع
سعید افشار، بهروز خباز
 
2017-10-07 با نگاهی به همه پرسی استقلال اقلیم کردستان و کاتولونیا
تاملی بر حق تعیین سرنوشت ملت ها
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2017-10-07 زمزمه های تغییر ساختار نظام زیر چتر ولایت فقیه
مرگ جلال طالبانی، پاک سازی قومی در روهینگیا، کشتار در لاس وگاس و ....
گپ و گفت بامدادی، درنگی بر چند رویداد و موضوع حیدر جهان گیری، بهروز خباز، سعید افشار
 
2017-09-30 دفاع از مردم کردستان عراق، علیه راسیسم و فاشیسم در یوتبوری
گپ و گفت بامدادی، درنگی بر چند رویداد و موضوع
حیدر جهان گیری، بهروز خباز، توک تم جهان گیری، سعید افشار