2017-12-16 نقد و نظر با بهروز فراهانی. سوریه: صفحه شطرنج با چند بازیگر
هشدار نسبت به وضعیت مخاطره آمیز رضا شهابی در زندان
پاسخ به چند پرسش
 
2017-12-09 در خاورمیانه پرتنش، اتحاد سوسیالیست های خاورمیانه چه می گوید؟ چه می خواهد؟
گام های آغازین برای شکل گیری شبکه و گفتگو و پیوند فعالان سوسیالیست خاورمیانه
گفتگو با فریدا آفاری
 
2017-12-09 پیامدهای به رسمیت شناختن بیت المقدس (اورشلیم) به عنوان پایتخت اسرائیل
از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا. تائید اشغال گری تنگنای بیشتر برای روند صلح در بن بست!
با حضور محسن نجات حسینی و ابراهیم آوخ کارشناسان مسائل فلسطین و...
 
2017-12-02 تحولات در درون کابینه ترامپ. نقد و نظر با بهروز فراهانی
از سیاست کاهش مالیاتی یک درصدی ها تا سیاست نا روشن خارجی و خشن مهاجرتی
 
2017-12-02 از ورزش تا سیاست از احمدی نژاد تا احمدزاده از نان تا نژاد و ....
گپ و گفت بامدادی. درنگی بر چند رویداد و موضوع
سعید افشار، بهروز خباز
 
2017-11-25 مانیفست کمونیست ، مانیفست حزب کمونیست
ترجمه دیگری به فارسی از اثر مشترک کارل مارکس و فردریک انگلس
گفتگو با شهاب برهان
 
2017-11-25 کارزار جهانی metoo# ، علیه آزار و تعرض جنسی
گفتگو با توکتم جهان گیری عضو حزب ابتکار فمینیستی سوئد
 
2017-11-24 4 آذر روزی تلخ ، جمعه سیاه، تبدیل سوژه متفکر به موجود مصرف کننده
احمدی نژاد در نقش مخالف،برده فروشی پس از امپریالیستی ترین جنگ در لیبی
آقای تمساح رئیس جمهور زیمبابوه و... گپ و گفت بامدادی، درنگی بر چند رویداد و موضوع