2019-08-26 یاد مانای رفیق و همکار عزیزمان ناصر یوسفی
در سالگرد رفتنش خاطره ناصر را گرامی می داریم
 
2019-08-17 پیمانه ملازهی، آموزگار و نویسنده
میزبان تابستانی
 
2019-08-10 شهریار دادور، شاعر
میزبان تابستانی
 
2019-08-10 رسانه ها از شبکه ارتباطی تا ابزار زیرکانه مهندسی و القای فکر
گپ بامدادی. سعید افشار
 
2019-07-27 ماه مجروح. مجموعه آثار کمال رفعت صفائی
گفتگو با حسین دولت آبادی نویسنده تبعیدی
 
2019-07-27 رمان مریم مجدلیه
گفتگو با حسین دولت آبادی نویسنده تبعیدی
 
2019-07-27 خریدن و کنترل سینماگران و هنرمندان با ورود پول های مشکوک در شبکه خانگی فیلم
میلاد عبدالحسینی
 
2019-07-27 احمد شاملو همواره گرامی‌ست. او به هزار زبان در سخن است
باز هم جلوگیری ماموران امنیتی رژیم از گردهم آئی بر سر مزار احمد شاملو شاعر آزادی