2019-07-06 کمون زتدان ، نامه های عاشقانه آلبر کامو و ماریا کاسارس
معرفی دو کتاب
 
2019-06-29 سفرنامه بالکان (3)
فرزین ایران فر
 
2019-06-29 نقد و بررسی فیلم پیانو
دنیای سینما با جواد تسلیمی (بازپخش از آرشیو (20070303)
 
2019-06-29 آفتاب کاران جنگل
باز پخش از پادکست مترونوم کاری از پیام مقدم
 
2019-06-29 ماهی سیاه کوچولو
صمد بهرنگی
 
2019-06-22 فریده ابلاغیان، آموزگار و نویسنده
میزبان تابستانی
 
2019-06-22 سفرنامه بالکان (2)
فرزین ایران فر
 
2019-06-22 قسمت هشتم پادکست مترونوم - آیریلیق
Metronom - مترونوم