2019-12-22 اهمیت مبارزات بازنشستگان
در روند جاری جنبش کارگری و معلمان
 
2019-12-21 ارشاد رحمانیان یکی از صدها جان باخته خیزش آبان
گفت و گو با کامیار احمدی و شعری از سابیر هاکا با صدای شاعر برای کولبران
 
2019-12-21 عاطفه رنگریز: نه، من سکوت نخواهم کرد
به درازای تاریخِ کارگر و زن بودن سهم خود را می‌خواهم و سهم تمام ستم‌دیدگان این سرزمین بلاخیز را
 
2019-12-21 مرور هفتگی خبرهای مقاومت و مبارزه مردمی در ایران
سولماز اسکندری 20191221
 
2019-12-14 تظاهرات اعتراضی در آبان چگونه آغاز شد شکل گرفت و به هم پیوست؟
گزارش از درون اعتراض ها از خیابان و میدان و سرکوب و درنده خوئی ماموران رژیم
 
2019-12-07 پیرامون ضرورت ها و نقش آفرینی جنبش کارگری در تغییر و تحولات آینده ایران
گفت و گوی بهروز خباز با بهروز فراهانی ، سعید سهرابی، سیاوش دانشور
 
2019-12-07 پس لرزه های خیزش آبان. مرور هفتگی خبرهای مقاومت و مبارزه مردمی در ایران
سولماز اسکندری 201912070
 
2019-12-07 جان فشانان قیام آیان 98، سخنان پدر و مادر پویا بختیاری و ...
گزارش