2018-09-22 دانش نامه ایرانیکا و بزرگ داشت احسان یارشاطر
گفتگوی فرزین ایران فر با حورا یاوری
 
2018-09-16 بازتاب رنج کشتار رژیم اسلامی و حذف شدگان در جامعه ایران در ادبیات
تاثیر مخرب دستگاه تواب سازی رژیم
گفتگوی فرزین ایران فر با اسد سیف
 
2018-09-16 چشم تاریخ اند! عکس های گورهای دستجمعی خاوران
رویتان را برنگردانید، همه ما باید به این عکس ها بنگریم
گفتگو با بهار مجدزاده دکترای هنر از دانشگاه سوربن پاریس
 
2018-09-15 گفتگو با سعید شریفیان کارگردان و بازیگر سینما
سینما یعنی به تصویر کشیدن نیمه پنهان
دنیای سینما با جواد تسلیمی
 
2018-09-08 رونمائی از کتاب رشد نژادپرستی در سوئد غرب و ایران
گفتگو با بهرام رحمانی
 
2018-08-28 علی رضا مجلل، هنرمند بازیگر تئاتر
میزبان تابستانی
 
2018-08-25 یاد مانای ناصر یوسفی رفیق و همکارمان یادگار
آن که می رود تا جوان باقی بماند چیزی از وجود آدمی می کند و با خود می برد
تکه هائی از صدا و اجراهای ناصر در رادیو
 
2018-08-25 رونمائی از کتاب ناهید وفائی فعال قدیمی سیاسی چپ
خاطراتی از روزها و ماه های نخست انقلاب، بورش رژیم اسلامی به کردستان و جنگ سنندج و ...
گفتگو با ناهید وفائی