2017-10-30 بازخوانی انقلاب اکتبر روسیه در صدسالگی
با حضور ناصر مهاجر پژوهش گر تاریخ و مهرداد وهابی اقتصاددان
 
2017-10-14 افلاطون بنیان گذار کمونیسم؟
آلن بدیو فیلسوف رادیکال از افلاطون عزیزش می گوید که در شهر آرمانی، کمونیسم را می بیند
 
2017-08-04 انقلاب مشروطیت
گفتگو با ناصر رحیم خانی
 
2017-07-08 امیر حسن پور نگاهی به زندگی و اندیشه های او
گفتگوی آرش کمانگر با شهرزاد مجاب همسر دکتر امیر حسن پور
مبارز کمونیست و استاد داشگاه در تورنتوی کانادا که 24 ژوئن بر اثر سرطان درگذشت
 
2017-07-08 تفکر انتقادی
گفت و گوی فرزین ایران فر با احمد پوررسول. از آرشیو
 
2017-06-03 سمبل های ملی، ملی گرائی و ناسیونالیسم
گفتگو با فرهاد بشارت
 
2017-05-06 جدل اندر باب فلسفه
بحث و مجادله منوچهر حقیقی راد و امین قضایی
فلسفه و اراده به دانستن حقیقت(16)
 
2017-04-29 فلسفه و اراده به دانستن حقیقت(15)
گفتارهایی از امین قضائی
پاسخ به چند پرسش