2019-01-05 از آن دی تا این دی مبارزات فرودستان و کارگران
نقش و جایگاه گفتمان و نیروی چپ
گفتگو با هژیر پلاسچی
 
2019-01-05 روند و موقعيت تاكنوني فعاليت هاي محيط زيستي
چگونگي ارتباط اين حوزه با جنبش كارگري در گفتگو با پژمان رحیمی
گفتگوهای کارگری با بهروز خباز
 
2019-01-05 نامه اسماعیل بخشی از شکنجه خود در دوران بازداشت، رژیم اسلامی غرق در بحران ها
گپ بامدادی. درنگی بر چند رویداد و موضوع
 
2018-12-29 نسبت اعتراض های فرودستان زمستان پارسال با اعتراض های کارگری پائیز امسال
گفتگو با امیر کیانپور ژورنالیست و تحلیل گر سیاسی
 
2018-12-29 پسا اعتصاب و اعتراض‌ کارگران نیشکر هفت‌تپه و فولاد اهواز
دستگیری ها و آزادی های مشروط، فشار و تهدید و ایجاد تفرقه توسط ماموران امنیتی رژیم
گفتگو با بهروز خباز تحلیل گر مسائل کارگری
 
2018-12-22 ارزیابی تاکنونی از مبارزه کارگران نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز
گفتگوی بهروز خباز با بهروز فراهانی و سیاوش دانشور
 
2018-12-22 شرایطی بر اسماعیل بخشی حاکم است که امکان ارتباط با بیرون را ندارد
گفت‌وگوی شاهد علوی، روزنامه نگار با یکی از بستگان اسماعیل بخشی
 
2018-12-22 نگاهی به مبارزات و خواسته های کارگران در خوزستان نیشکر هفت تپه، فولاد اهواز و...
گفتگوی آرش کمانگر با محمد آبیار فعال کارگری در خوزستان