2019-10-26 اعتصاب غذا در زندان، واکنش ها در بیرون
درنگی بر اعتصاب غذای عاطفه رنگریز و سپیده قلیان
عاطفه رنگریز، سپیده قلیان، مرضیه امیری، ساناز الهیاری با قید وثیقه آزاد شده‌اند
 
2019-10-26 پدیده های فضای مجازی. کمپین ها و خرده رسانه ها، از سیاست و فرهنگ تا ورزش و هنر
ویژگی و گسست نسلی یا ویژگی و گسست گفتمانی؟ماهیت این پدیده ها و نسبت آن به جریان های موجودچیست؟
گفتگو با تقی روزبه و محمدرفیع محمودیان
 
2019-10-26 آگهی رویدادهای سیاسی فرهنگی هنری
فوروم سوسیالیستی در استکهلم، جشنواره سینمای تبعید در یوتبوری
نمایش شهر قصه، رونمای کتاب رقص پروانه ها، چخوف خوانی در استکهلم
 
2019-10-26 از میان خبرها هفته 20191026
اعتراصات عراق، مبارزه کارگران آذرآب، خبر هائی از بگیروببند و زندان ها و فساد و چپاول و .....
 
2019-10-19 مرور هفتگی از میان خبرهای مقاومت و مبارزه مردمی در ایران
سولماز اسکندری 20191019
 
2019-10-12 پشتیبانی کارگران هفت تپه از نمایندگان مستقل و مقابله با ترفندهای عوامل ضد کارگری
گفت و گوی بهروز خباز با عمر مینایی و مهدی توپچی
 
2019-10-05 مرور هفتگی از میان خبرهای مقاومت و مبارزه مردمی در ایران
سولماز اسکندری 20191005
 
2019-09-21 سرکوب و لت وکوب کارگران هپکو توسط پلیس رژیم و ویژگی مقاومت و مبارزه کارگران هپکو
هپکو غرق خونه، سرمایه سرنگونه! هپکو راه نشان می دهد!
گفتگو با میثم آل مهدی و بهروز خباز