2019-09-21 جنبش دادخواهی
شورا مکارمی، سحر محمدی، پردیس شفافی و خاطره معینی
 
2019-09-21 مرور هفتگی از میان خبرهای مقاومت و مبارزه مردمی در ایران
سولماز اسکندری 20190921
 
2019-09-16 هپکو غرق خونه سرمایه سرنگونه
سرکوب کارگران هپکو. بازداشت ۲۵ تن از کارگران و زخمی شدن ۱۵ نفر
 
2019-09-14 صدور احکام جنون آمیز برای بازداشتی های هفت تپه و روند کنونی در جنبش کارگری
گفتگوی بهروز خباز بامحمود قزوینی و بهروز فراهانی
 
2019-09-14 جنبش دادخواهی
گفتگو با منصوره بهکیش و علی دماوندی
 
2019-09-14 تشکیل صندوق پشتیبانی از جنبش کارگری ایران در استکهلم
گفتگو با سه تن از دست اندرکاران، محترم نیکو، بهروز آبادانی، عزیز بیانی
 
2019-09-14 یادمان هزاران زندانی سیاسی اعدام شده در زندان های حکومت اسلامی در دهه 60
در استکهلم و یوتبوری
 
2019-09-14 مرور هفتگی از میان خبرهای مقاومت و مبارزه مردمی در ایران
سولماز اسکندری 20190914