2019-10-12 گردهم آئی ها و همایش ها در محکومیت یورش نظامی ترکیه، در همبستگی و پشتیبانی...
شاهین شریفیان
 
2019-10-12 حضور زنان در ورزشگاه آزادی یک گام به جلو علیه نظام تبعیض
گفتگو با مینا خانی
 
2019-10-12 مرور هفتگی از میان خبرهای مقاومت و مبارزه مردمی در ایران
سولماز اسکندری 20191012
 
2019-10-12 تراژدی اصلاح طلبی، پایان انتخابات و آغاز انتخاب
بازخوانی نوشتاری از فاطمه صادقی
 
2019-10-12 از میان خبرها و گزارش ها
از چپاول منابع و نافرمانی زندانیان سیاسی تا فروش دختران توسط روحانیان شیعه
 
2019-10-12 لشگرکشی اردوغان به روژاوا
نظر شنوندگان
 
2019-10-05 آلترناتیو سازی ها چگونه؟ از چه جایگاه و پایگاه اجتماعی؟ با تکیه بر چه نیروهائی؟
در شرایط بحران های همه جانبه و مرکب رژیم اسلامی در ایران
بحت و گفتگو با حضور گلاله شرفکندی، هلمت احمدیان، مهرداد درویش پور
 
2019-10-05 تظاهرات گسترده مردمی و اعتراض های خونین در عراق علیه بیکاری فقر فساد حکومتی
تظاهرکنندگان: دزدها ما را غارت می کنند!
گفتگوی فرزین ایران فر با احمد اسکندری