حقوق بشر
امضاء و تنفیذ رای و تنصیب رئیس جمهور از سوی مقام ولایت مطلقه فقیه
رژه افتخار (پراید) در استکهلم. حق هر انسان بر بدن خویش!
نگاه و برخورد به دگرباشان در جامعه و بیشتر خانواده ها در ایران
دهه فراموش ناشدنی شصت!دهه 1360 چه بود؟ پایه های فاشیسم دینی چگونه ریخته شد؟
دهه شصت از 30 خرداد 60 تا تابستان 67
دادخواست خانواده حسین پناهی در پی درگیری مرگبار در سنندج
بیشتر