ادبیات و فرهنگ و هنر
یک اثر یک نویسنده یک نقد. رمان سقف بلند تنهائی
حسن حسام : آواز خوان
عصیان، نمایش زندگی و شعر فروغ فرخ زاد در سوئد
سعدی خوانی. آواز:یگانه تولائی. آهنگ: مسعود جاهد
گپ کوتاهی در باره سینمای سوئد در سال 2018
معرفی کوتاه چند فیلم در حال اکران؛ از جمله فیلم های
بیشتر