تبعید و مهاجرت
در دفاع از پناه جویان، مبارزه با سیاست ها و قوانین سخت گیرانه پناهندگی در سوئد
قصه های فهمیه فرسائی تصویر گر مشکل ها،ناهمواری ها و هویت یابی مهاجران در اروپا
سیزدهمین جشن واره بین المللی سینمای تبعید در یوتبوری سوئد
کانون نویسندگان ایران در تبعید:شب یادمان علی اشرف درویشیان در استکهلم
گفت و گوی فرزین ایران فر با شهروز رشید نویسنده و منتقد
کناره گیری از شورای هماهنگی نیروهای چپ و کمونیست
بیشتر