زندانی سیاسی
دادخواست خانواده های جان باختگان دهه شصت و اعلام جرم علیه رژیم جمهوری اسلامی
جنایات دهه شصت ! به راستی مراقب باشید جای دژخیمان با جان باختگان عوض نشود
جنایت های حکومت اسلامی در دهه شصت ،نعل وارونه خامنه ای
اعتصاب غذا ی حدود ۱۵۰۰ فلسطینی زندانی در زندان‌های اسرائیل
نوروز و زندانیان سیاسی در بند
یاد علی رضا شکوهی در سال گرد اعدام او
بیشتر